Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje vam omogoča finančno nadomestilo za izgubo, ki ste jo utrpeli kot posledico nepričakovane nesreče. V nadaljevanju članka boste dobili odgovore na naslednja vprašanja: te nezgodno zavarovanje že sklenili, pa vas zanima, ali je zavarovanje ustrezno? O sklenitvi nezgodnega zavarovanja šele razmišljate, pa ne veste, kakšen produkt izbrati? Je bolje, da nezgodno zavarovanje sklenete samostojno ali pa v sklopu življenjskega zavarovanja?

Najpomembneje je, da izberete zavarovanje, ki bo cenovno in vsebinsko najbolj ustrezalo vašim potrebam in varovalo vaš družinski proračun pred hujšimi finančnimi udarci. Pomislite, kakšne posledice bi za vašo družino imela nesreča, zaradi katere bi za dlje časa ali celo trajno izgubili delovno sposobnost in s tem tudi možnost zagotavljanja in ohranjanja življenjskega standarda, ki ste ga vajeni vi in vaši družinski člani.

Seveda pa za vsako zavarovanje velja, da ni vsak produkt primeren za vsakega potrošnika. Za izbiro zavarovanja, ki bo resnično izpolnilo svoj namen, bo treba nameniti nekaj časa in energije.

Dodatna kritja so draga, njihova smiselnost pa vprašljiva

Ponudbe različnih vrst nezgodnega zavarovanja se po obsegu in različnih kombinacijah med seboj razlikujejo. Večinoma boste lahko bolj ali manj samostojno izbirali, katere nevarnosti želite zavarovati, in določili njihove zavarovalne vsote, ki ustrezajo potrebam in zmožnostim vašega družinskega proračuna. Izkoristite to možnost!

Nezgodno zavarovanje bo nedvomno najbolje izpolnilo svoj namen, če boste svoj denar vložili v kritje trajne invalidnosti zaradi nezgode in smrti zaradi nezgode. Premoženjska bilanca vaše družine bi namreč ob teh dveh dogodkih najbolj trpela.

Zavarovalnice sicer v sklopu nezgodnega zavarovanja omogočajo tudi najrazličnejša dodatna kritja, od dnevnih odškodnin zaradi nezmožnosti opravljanja dela in dnevne zavarovalnine za bolnišnično zdravljenje, do stroškov zdravljenja in pogrebnine. Res pa je, da lahko dodatna kritja podražijo zavarovalno premijo za 100 EUR in več, njihova smiselnost pa je vprašljiva, saj ste proti tem nevarnostim pogosto že zavarovani (npr. zdravstveno zavarovanje), ali pa vas zavarovanje ne ščiti dovolj pred finančnimi posledicami nezgode.

Kot primer si oglejmo dnevna nadomestila. Zanje boste plačevali kar precej višjo premijo, in sicer zato, do boste v primeru nezgode upravičeni do nekaj evrov nadomestila dnevno, hkrati pa bo tudi obdobje prejemanja nadomestila omejeno, npr. na 3 mesece. Če ste zaposleni, boste kljub nezgodi še vedno prejemali mesečne prejemke, resda nekoliko manjše, toda med bolniško odsotnostjo bodo manjši tudi vaši življenjski stroški.

Smiselnost dnevnega nadomestila tako velja za tiste, pri katerih je zaslužek dejansko odvisen od njihove delovne sposobnosti (to so npr. samostojni podjetniki ali študenti, ki delajo prek študentskega servisa), vendar pa tudi pri njih dnevno nadomestilo nikakor ne bo pokrilo dnevne izgube dohodka.

Realno ocenite potrebno zavarovalno vsoto!

Zavarovalna vsota, ki jo boste izbrali, naj bo dovolj velika, da bo lahko v primeru nezgode nadomestila izgubo prihodkov zaradi začasne ali trajne izgube delovne sposobnosti in druge stroške, ki bi nastali. Ustrezno zavarovalno vsoto boste realno ocenili na podlagi vaših letnih prihodkov. Uveljavljeno načelo je, da mora biti zavarovalna vsota za primer invalidnosti približno šestkratnik, za primer smrti pa trikratnik letnih prihodkov. Seveda pa ne pozabite upoštevati tudi potreb družinskih članov, ki so odvisni od vas in posledic, ki bi jih utrpela zaradi vaše nezgodne smrti ali trajne invalidnosti. To še posebej velja, če odplačujete dolgoročni kredit. Za večje zavarovalne vsote se običajno odločajo tudi ljudje z aktivnejšim načinom življenja, pri katerih je možnost nepričakovane nezgode večja.

Ste že nezgodno zavarovani, pa morda tega ne veste?

Preverite, ali ste morda nezgodno zavarovani že v sklopu kolektivnega zavarovanja (na delovnem mestu, kot član društva…), ali skupinskega zavarovanja (kot imetnik bančnega računa, plačilne kartice…).

Ne pozabite preveriti, kolikšen je obseg tega zavarovanja, torej za kakšno zavarovalno vsoto ste zavarovani. Predvsem zavarovanja, ki jih »brezplačno« dobite z bančnim računom ali s plačilno kartico, namreč velja, da so zavarovalne vsote absolutno premajhne (npr. višina stanja na računu).

Pred sklenitvijo zavarovanja preverite, v katerih okoliščinah zavarovanje ne velja!

Pri nezgodnem zavarovanju so najpogostejše t.i. »izključitve« (ko zavarovalnica ne izplača finančnega nadomestila za izgubo, ki jo utrpi zavarovanec kot posledice nepričakovane nesreče) naslednje:

  • navadne, nalezljive in poklice bolezni;
  • motnje zavesti (omotica, vrtoglavica, slabost); zavarovanje tudi ne velja, če ste zato morda padli in se poškodovali;
  • okužbe s hrano;
  • posledice prekomernega telesnega napora, idr.

Ali otrok potrebuje nezgodno zavarovanje?

Mnogo staršev se za nezgodno zavarovanje otrok odloči zato, ker ga na začetku šolskega leta pač sklenejo »vsi«, saj zavarovalnice takrat intenzivno oglašujejo akcijske ponudbe, ko je mogoče skleniti zavarovanje z ugodno premijo.

Preden boste na vrat na nos podpisali pogodbo, ki jo bo prinesel domov šolar, si raje vzemite nekaj trenutkov za razmislek, kaj pričakujete od zavarovanja. Je vaš otrok bolj živahen in dejaven in je zato bolj izpostavljen nezgodam, ali pa raje doma bere knjige in se zabava z računalniškimi igricami? Je vrednost premije za otroško nezgodno zavarovanje zanemarljiva za vaš družinski proračun? Je mogoče ta denar bolj smiselno vložiti v druge vrste zavarovanja in varčevanja, ki bi vašemu otroku zagotavljala varno prihodnost?

Če se odločite skleniti nezgodno zavarovanje otroka, je še posebej pomembno, da izberete dovolj visoko zavarovalno vsoto za trajno invalidnost. Če bi vaš otrok zaradi posledic nezgode postal invalid, bo to povzročilo zelo velike stroške. Preurediti bi morali bivališče, kupiti drage zdravstvene pripomočke, najeti negovalko, ali se celo odpovedati svoji službi z rednimi dohodki, da bi lahko skrbeli za otroka. Če bi bila invalidnost hujša, otrok ne bi bil nikoli sposoben pridobivati lastnih dohodkov in se preživljati sam.

Če želite nekoliko prihraniti, razmislite o skupnem nezgodnem zavarovanju za celotno družino. Družinska premija bo občutno nižja kor vsota premij za vsakega družinskega člana posebej. Vedeti pa morate, da bosta v večini primerov manjša tudi obseg krita in zavarovalna vsota.

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295