Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Smernice za vlagatelje v različnih življenjskih situacijah!

Predhodno smo obdelali zakaj bi pravzaprav sploh vlagali, kaj moramo dobro premisliti preden se odločimo za morebitno naložbo in koliko denarja lahko prihranimo upoštevajoč naše naložbene zmožnosti.

Sedaj pa odgovorimo na vprašanje kam vlagati naše prihranke, zato si oglejmo še nekaj primerov iz prakse in v kakih situacijah so nastopili.

Primeri situacij

 • Vas zanima, kolikšna je pokojninska vrzel in imate neto plačo cca. 1.000 €?

  V razgovoru nam Tomaž, ki je star 35 let in ima 12 let delovne dobe pove, da bi želel skleniti življenjsko zavarovanje, s katerim bi delno premagal vrzel v starostni preskrbljenosti, o katerem je veliko slišati v sredstvih javnega obveščanja.

  Njegov bruto mesečni osebni dohodek znaša 1.600 €, to je neto 980 €. Tomaž je poročen, ima enega otroka, katerega navaja on pri davčni napovedi, prav tako je zaposlena tudi njegova žena.
  Z dodatkom za malico (okrog 65 €) in prevozom na delo (20 €), vendar brez kilometrine, dnevnic ali regresa, mu njegovo podjetje izplača 1.065 € mesečno.

  Rešitev:

  Da bo Tomaž upravičen do polne pokojnine, mora delati 40 let oziroma še 28 let. Takrat bo star 63 let in bo deležen 85 % (ZPIZ) oziroma 72,5 % (ZPIZ-1). Ob upoštevanju, da bo ves čas delovne dobe imel enake realne dohodke, to pomeni, da bo znašala njegova pokojnina:

  Neto izplačilo dohodka: 1.065 €
  Manj malica: 65 €
  Manj prevoz na delo: 20 €
  Osnova za pokojnino: 980 €

  ZPIZ po starem zakonu 85 % od 980 € = 833 €
  ZPIZ – 1 po novem zakonu 72,5 % od 980 € = 710 €

  Če upoštevamo tudi dodatke, ki jih prejema k plači, je Tomažev “prepad” velik:

  po starem zakonu ZPIZ – 1.065 € – 833 € = 232 €
  po novem zakonu ZPIZ-1 – 1 1.065 € – 710 € = 355 €

  Glede na ugotovljeno, mora kakovostno sklenjeno življenjsko zavarovanje v obliki mesečne rente po upokojitvi nadomestiti padec mesečnega prihodka.

  Stranka lahko izbere:

  • Daljšo dobo varčevanja in mesečni znesek namenjen za varčevanje.
  • Tomaž je oče in mož, zato potrebuje kvalitetno življenjsko zavarovanje z možnostjo mesečne rente.
  • Tomaž se vozi v službo 50 km vsak dan, zato je nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti nepogrešljivo.
  • Kombinira lahko tudi z Življenjsko naložbeno polico z katero svoja sredstva izpostavi v investicijske sklade.
  • Možnosti ima še izbrati samostojen sklad družb za upravljanje z oceno tveganja med 6 in 9 sklad naj bo globalen.
  • Za variabilni del sredstev, ki v Tomaževi družini ostanejo na mesec, si lahko privošči tudi nakup naložbenih zlatih kovancev.
  • Ostala sredstva naj zadrži v banki.
 • Velika zmeda pri 38 letih, kako obdržati trezno glavo?

  Lojze je iz družine, kjer sta oba z ženo redno zaposlena, otroci se šolajo, živijo v novi hiši z vrtom. Vsako leto si privoščijo dopust poleti in pozimi, po možnosti pa še nekajdnevno potovanje po evropskih mestih. Sta zelo delavna in še dodatno služita v popoldanskem času.
  Imata tudi življenjska in nezgodna zavarovanja ter vplačujeta v vzajemne sklade za njuna otroka.
  Poleg tega je tukaj še dedovanje po prababici. 53.500 € je, kot sama pravita, kar iz neba priletelo na njun račun.

  Začela se je zmeda v glavi. Kako naprej?

  • Prvi korak je umiritev v glavi.
  • Drugi korak je opredelitev ciljev porabe sredstev.
  • Odločitev kakšno tveganje sta pripravljena sprejeti.
  • Pridobiti čas za različne ponudbe.

  Rešitev:

  • Denar naj vsaj za nekaj mesecev naložita v banko na vezano vlogo.
  • Cilj je določen 10 let – lahko tudi prej.
  • Prevelikemu tveganju nista naklonjena – želita donos med 6 -12 %

  Kaj bi priporočali:

  • Naložbeno zavarovanje z enkratnim plačilom
  • Nakup delnic podjetja, ki ga investitor pozna in so dividendne delnice
  • Naložbo v denarni sklad
  • Naložbo v mešani globalni sklad
  • Nakup naložbenega zlata, ker je zelo likvidno, oproščeno DDV in davka na dobiček
  • Nekaj denarja pa v upravljanje banki ali borzno posredniški hiši

  Izračunali smo koliko pridobi naložba s 30.000 € v 10 letih.

  Pri predvideni donosnosti 6 % iz 30.000 € se znesek oplemeniti na cca. 53.210 €

  Pri predvideni donosnosti 8 % iz 30.000 € se znesek oplemeniti na cca. 63.344 €

  Pri predvideni donosnosti 10 % iz 30.000 € se znesek oplemeniti na cca. 78.981 €

  Pri predvideni donosnosti 12 % iz 30.000 € se znesek oplemeniti na cca. 106.573 €

 • Pokliče babica, dedek ali mladi starši in vprašanje je: “Imate kaj za našega vnuka, hči itd.?”

  Koliko je pa star je naše vprašanje, rodil se bo čez en mesec ali pa 2 tedna ima slišim odgovor.

  Prav in pogovor se začne.. V kakšen namen, koliko na mesec ali kot enkratno vplačilo kdo bo plačeval, in kako bo plačeval?

  Kaj pa lahko naredimo za našo novo članico Evo?

  Piše nam mamica ki pričakuje drugega otroka in pravi: “Saj veste za Iana smo odprli sklad Infond Bric, pripravite kakšno idejo kaj bomo pa naredili na novega družinsko članico, to pot Evo, ki se še ni rodila.”

  In takih zgodbic je kar nekaj…

  Mladi starši , dedki, babice… Zelo pohvalno je, da vsak mesec varčujete za tako oddaljen cilj kot je ustrezno šolanje otroka, saj je prav mogoče, da boste ta sredstva potrebovali tudi za plačilo šolnine.

  Kaj si lahko privoščijo varčevalci za otroke

  • Samostojni vzajemni sklad pri eni izmed družb za upravljanje – varčevalni načrt.
  • Ali pa naložbeno življenjsko polico z mesečnim vplačilom in možnostjo menjave skladov.
  • Naložbeno zavarovanje z enkratnim plačilom.
  • Večkratni nakup zlatih naložbenih kovancev – zelo likvidni in prosti kapitalskega dobička.
  • Če predpostavljamo, da je to varčevanje 15 let in več, si lahko privoščimo naložbo, ki je bolj delniško usmerjena.

  Katere so pasti na katere moramo biti pri tovrstnem varčevanju pozorni?

  Bodite pozorni pri vseh zgoraj omenjenih naložbah razen naložbenega zlata.

  Primer: starši se odločijo za vzajemni sklad in na obrazcu piše kdo je otrokov zakoniti zastopnik to, so seveda starši, in sedaj past:

  Pride obdobje osnovne šole, otrok je dozorel do meje, da ga lahko pošljete na dvo- mesečno izobraževanje angleščine v tujino. Želite prodati nekaj točk vzajemnega sklada, saj ste vi njegov zakoniti zastopnik in še vi ste plačevali v sklad. Žal ne gre izplačilo točk brez dokumenta, ki ga izda center za socialno delo. Starši morajo vložiti vlogo za odobritev razpolaganja z otrokovim premoženjem.

  Vloga mora vsebovati: osnovne podatke o starših in otrocih, fotokopijo rojstnega lista, fotokopijo izpiska iz KDD oziroma potrdila, s katerega je razvidno lastništvo otroka.

  Za prodajo velja še en pogoj. Starši morajo v vlogi navesti, za kaj nameravajo denar od prodaje porabiti. Velja omejitev, saj lahko denar porabijo predvsem za preživetje otroka, za njegovo vzgojo in izobraževanje, in le če sami nimajo dovolj sredstev, tudi za nujne družinske potrebe. Ta postopek stane 18€. Traja pa do najmanj dveh mesecev. Vse omenjeno velja za otroke do 15. let starosti, medtem ko lahko od tega leta pa do polnoletnosti otroci premoženje prodajo tudi sami, vendar le s privolitvijo staršev.

  Sodeč po tej ureditvi, ki jo imamo, je najbrž za otroka bolje varčevati kar na računu starša, saj bo v tem primeru pri naložbah bolj prilagodljivi.

  Res pa je, da so po drugi strani otroci zelo veseli, če imajo svoj denar, svoj račun, kaj šele kakšen vzajemni sklad ali delnico, ki njegovo vrednost ne boste verjeli, spremljajo bolj kot starši. S tem se tudi izobražujejo na finančnem področju.

 • Upokojil se bom čez 23 let, kaj mi je storiti?

  Moški, danes star 40 let, ki se bo upokojil čez 23 let pri starosti 63 let, bi moral danes z 833 € povprečne slovenske plače mesečno namensko varčevati več ko 200 €, da bi nadomestil izpad starostne pokojnine iz leta 2000 (takrat je znašala osnova 85 odstotkov neto plače posameznika v 10 najboljših letih, leta 2030 naj bi po izračunih znašala osnova nekaj več kot 50 odstotkov neto plače).

  Kaj bi priporočali:

  • Naložbeno življenjsko polico, ki vlaga v vzajemne sklade z možnostjo menjave in s čim manjšo zavarovalno vsoto, plačuje se mesečno s pomočjo trajnika.
  • Ker ima stranka še nekaj let kredita za hišo, priporočamo polico, ki vsebuje samo smrt.
  • Ker ima občasno stranka tudi druge prihodke in se mesečni proračun poveča, bi svetovali še razmislek o vzajemnemu skladu, ki se ne sme sektorsko in geografsko pokrivati z naložbeno polico, riziko sklada se odloča na osnovi rizikov skladov, ki so vpeti v življenjsko naložbeno polico.
  • Ker je upokojitev čez 23 let, si stranka lahko privošči bolj tvegane sklade.
  • Kot alternativo bi priporočali tudi nakup naložbenega zlata, ki je takoj likvidno in oproščeno plačila DDV ter davka na dobiček.
 • “Čez mesec ali dva se bom redno zaposlila”, mi je z veseljem pripovedovala ekonomistka Tina. “Kakšno zavarovanje mi priporočate?”

  Na kaj je potrebno biti pozoren pri prvi zaposlitvi.

  • Za finančno varnost ob morebitni bolezni ali poškodbi
  • Ker se Tina tudi vsaki dan vozi z avtom, je primerno nezgodno zavarovanje.
  • Kljub temu, da je še na začetku svoje delavne dobe, je to odlična priložnost za mesečno varčevanje za pokojnino.

  Kakšne so najprimernejše rešitve?

  • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
  • nezgodno zavarovanje z večjim poudarkom na invalidnosti,
  • Možnost je tudi življenjsko naložbeno zavarovanje – s poudarkom na naložbenem in čim manj življenjske zavarovanju. Plačuje naj fiksen znesek s pomočjo trajnega naloga. Ponudba naj bo zelo fleksibilna – možnost predujma itd.
  • Ker Tina ne bo imela slabe plače, naj se osredotoči na fiksni del odhodkov in variabilni del.
  • Zato so priporočljivi vzajemni skladi, ki so v kombinaciji mešanih in delniških.