Slovenski zavarovalni trg je po opravljenih stres testih v letu 2014 stabilen, zavarovalnice so sposobne izpolniti svoje obveznosti in imajo dovolj kapitala. Prav tako v času največje finančne krize nobena zavarovalnica ni zaprosila ali dobila državne pomoči.

Ob raznovrstni ponudbi zavarovanj ni preprosto razumeti ali celo presoditi, kaj dejansko potrebujemo in kaj lahko od zavarovalnice pričakujemo. Večino zavarovanj
sklenemo danes, svoja upravičenja ali izplačilo škode pa lahko uveljavljamo šele pozneje, lahko tudi čez nekaj let.
Izbira najprimernejšega zavarovanja je odvisna od potreb posameznika.

Vedno primerjajte med seboj ponudbe več zavarovalnic, saj ima vsaka zavarovalnica svoje splošne pogoje.

To je bil kratek uvodni odsek iz priročnika Agencije za zavarovalni nadzor z naslovom ZAVAROVALNIŠTVO – priročnik za potrošnike.

Priročnik si lahko preberete ali prenesete s klikom na spodnjo povezavo:
 ZAVAROVALNIŠTVO – priročnik za potrošnike
PDF dokument / 7,5 MB

Vir: Agencije za zavarovalni nadzor

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

KategorijaZavarovanje

Za nujne primere: 041 636 295