Slovenci smo tradicionalno izjemno varčen narod, takoj za Švedi in Nemci. Naši varčevalni pripomočki so največkrat še vedno zelo konzervativni: nogavice in bančne vloge.

Če se pa že odločimo za drugačno obliko varčevanja tako pomembnim odločitvam kot je vlaganje denarja v delnice, vzajemne sklade ali druge oblike kombiniranih varčevanj ne namenimo dovolj časa, za posvet pri zato usposobljenem svetovalcu. Na tem področju je zelo ranljiva starejša generacija, ki se hitro prepusti, izurjenemu zavarovalnemu agentu da jo prepriča v produkt, ki ji glede na leta, sploh ne prestoji. Take police imam pravkar na mizi.

To je velika napaka na katero opozarja finančna svetovalka Štefka Prelc – prva violina v Družinskem podjetju Prelc s.p. s sedežem v Trzinu, ki se že vrsto let ukvarja s svetovanjem na področju zavarovalništva, vzajemnih skladov in naložbenega zlata. Svoje bogato znanje že vrsto let prenaša na svojo naslednico hčer Jerico Prelc.

Jerica in Štefka Prelc - vaši osebni svetovalki

Jerica in Štefka Prelc – vaši osebni svetovalki

Štefko Prelc je na prelomu tisočletja pot zanesla v Trzin. Je izredno dinamična in odločna gospa s trdnimi prepričanji, ki se je hitro in aktivno vključila v življenje novega okolja. Pridružila se je Turističnemu društvu Kanja, nekaj časa sodelovala pri folklorni skupini Trzinka, zdaj pa vodi mešani pevski zbor Društva upokojencev Žerjavčki, pri katerem tudi poje. Njena poslovna pot v finančni industriji se je začela leta 1989, ko ji je bila zaupano vodenje prodaje podjetja, ki se je ukvarjalo z zavarovalnimi posli. Ker je želela strankam ponuditi nekaj več, se je po petnajstih letih uspešnega dela odločila za samostojno pot. Odprla je družinsko podjetje, kjer se ji je kmalu pridružila hči Jerca. Obe opravljata svoje delo z velikim veseljem in si želita, da bi bile njune stranke zadovoljne in v primeru nesrečnih okoliščin preskrbljene, zato jim po njunem mnenju ponujata le najboljše. Zaupa jima že naslednja generacija Štefkinih prvih strank…

Pred 28 leti ste zašli v finančno industrijo. S čim se ukvarjate?

Naša osnova dejavnost je svetovanje na področju zavarovalništva, vzajemnih skladov in posredovanje pri naložbenem zlatu. Naše osnovno poslanstvo je zagotoviti posamezniku in družini socialno varnost v primeru*ko nesreča nikoli ne počiva* in varno in dostojno starost z pomočjo dodatne zajamčene pokojnine, katero si sam določiš.

Zakaj ste se odločili za samostojno pot?

Strankam sem hotela ponuditi veliko več izbire, ne le produkte ene zavarovalnice in enega vzajemnega sklada. Da ne tekajo od hiše do hiše, ampak imajo možnost izbire vse pod isto streho, to je pri nas. Ko je moje delo potrebovalo zaledno pomoč se mi je pridružila Jerca. Postopno sva širili sodelovanje z več zavarovalnicami in družbami za upravljanje, ter podjetjem za plemenite kovine. Nisva zavarovalni agentki, sva svetovalki na finančnem področju.

Kdo so vajine stranke?

Družine, posamezniki, podjetja do 30 zaposlenih največ imamo družinskih podjetji, ter upravniki stanovanjskih zgradb. Naše stranke so iz vseh delov Slovenije, tudi trzinci, in na njih smo še posebej ponosni.

Ali se lahko s posredovanjem pri zavarovalništvu in vzajemnih skladih ukvarja vsak?

Štefka: Vsak, ki se ukvarja s panogo finančne industrije, mora imeti dokument, s katerim se lahko pri stranki izkaže. Dobi ga, ko opravi zahtevno enoletno šolanje in pridobi licenco. Midve imava vsaka dve licenci, eno za zavarovalništvo in eno od trga vrednostnih papirjev (na steni pisarne visijo številna potrdila in licence). To licenco je potrebno stalno obnavljati (pokaže mi zadnje potrdilo z datumom 17.10.2016). Poleg tega so na trgu vsako leto novi produkti, stari se dopolnjujejo in spreminjajo, zato je potrebno tudi tu stalno izobraževanje, veliko poudarka namenjajo tudi izredno občutljivi temi – pranju denarja. Kako prepoznat tako stranko, kako reagirat naprej…
Jerica doda: To lahko postane tvoj poklic, če uspešno opraviš vse pogoje.

Kakše so vajine prednosti v primerjavi z drugimi zastopniki, svetovalci?

Štefka: Med naši poslovni partnerji je več zavarovalnih hiš, več družb za upravljanje ter banke to je naša velika prednost. Zaradi tega smo v prvi vrsti svetovalci, ne prodajalci. Za posameznika vedno izberemo tisto ponudbo, ki je zanj najprimernejša. Izredno pomembno nam je, da vsak točno razume, kakšno zavarovanje je sklenil oziroma kam je vložil svoj denar. Na tem mestu apeliram na vse, ki že kupujete zavarovanja ali jih še boste: VZEMITE SI VELIKO ČASA PRI ODLOČANJU IN PRIMERJAVI MED ZAVAROVALNICAMI. Če se zgodi kakršnakoli škoda in je zavarovalnica ne izplača, tega ni kriva ona. Kriv je zavarovalni agent, ker vam je ponudil preslabo zvarovanje.

Kako poteka svetovanje – kaj svetujete nekomu, ki se prvič oglasi pri vas?

Vsakemu se posvetimo posebej. Stranka si mora vzeti čas. Mi prvo stranko izobrazimo, da razume saj osnovne zavarovalniške pojme. Pomembni pri svetovanju so detajli. Naš moto je; skupaj z stranko najdi problem, nato predstavi rešitve, šele nato pride do odločitve.
Prvi sestanek je vedno raziskava o kupcu, kjer se z vsakim pogovorimo, spoznamo njegove potrebe, cilje in strahove. Zatem sledi podrobna revizija obstoječih polic, in finančnih instrumentov, kjer ugotovimo, kaj stranka že ima. Ugotovitve zapišemo v zapisnik, katerega stranka odnese domov.

Obstoječih polic nikoli ne prekinjamo in če je produkt dober, ga dopolnimo z riziki, ki niso zajeti. Stranka potem pokliče svojega agenta (če še sploh dela) ali zavarovalnico in ji sporoči nove spremembe. Po reviziji torej ugotovimo obstoječe stanje in vidimo, kaj lahko določeni stranki še ponudimo, da bi dosegli njen cilj in željo – vzajemne sklade ali zavarovalne produkte ali jo pa pošljemo kar v banko.

Vse je odvisno od posameznika, njegovih želja in potreb. Na naslednji sestanek so pripravljene vsaj tri različne ponudbe, ki se najbolj približajo strankinim željam. Skupaj si jih ogledamo in podrobno proučimo in izberemo tisto, ki se najbolj približa strankinim željam in cilju.

Predstavljala sem si, da zgolj tržita določena zavarovanja in sklade.

Jerca: V bistvu to drži, le drugačen pristop imava. Najprej natančno pregledava kaj stranka že ima, kaj je mogoče za spremeniti, kaj poteče, kaj ji še manjka in potem svetujeva.
Štefka: Na trgu je veliko izgubljenega denarja. Včasih leži denar pri zavarovalnicah ali v vzajemnem skladu ali v delnicah veliko let, pa je stranka nanj pozabila. Vsak od nas ima svojega osebnega zdravnika. Mi pa smo lahko vaši osebni finančni in zavarovalniški svetovalci. Mi skrbimo od rojstva pa do smrti za svoje stranke.

Za kakšne oblike naložb in zavarovanj se ljudje največkrat odločajo?

Vse je odvisno od posameznika in koliko je pripravljen tvegati in seveda njegov namen varčevanja. Največkrat se ljudje odločajo za življenjsko zavarovanje, invalidnost, smrt, bolezenske produkte, rentno varčevanje, varčujejo za otroke, avto, stanovanje, hišo ali pa zemljo. Varčujejo preko zavarovalnic ali preko varčevalnih načrtov pri družbah za upravljanje. Za razpršitev naložb se pa uporablja tudi naložbeno zlato v različnih oblikah, to so lahko kovanci ali pa naložbene palice.

Imata deljen delovni čas, dosegljivi sta dopoldan in tudi popoldan. Kaj vaju sprošča po napornem delovniku?

Štefka: Delovni čas sva prilagoditi trgu, in času odgovornih oseb v podjetju in družin, ki pridejo na sestanek po službi in včasih tudi z otroci. Vse stranke so naročene v naprej. Res je včasih naporno, a to delam z velikim veseljem že 28 let, zaljubljena sem v svoje delo in ga delam z strastjo. Sicer me pa sprošča delo na vrtu, petje in jutranja rekreacija. Jerica doda: Mami ima veliko stvari, ki jo sproščajo, med drugim tudi kuhanje, jaz pa grem najraje domov in pred kratkim sem začela tudi teči.

Kakšne so želje in cilji za naprej?

V načrtu imam predavanje o zavarovalništvu iz prakse za naše trzince, rada bi posnela tudi nekaj kratkih in poučnih filmov o zavarovanju. Tudi zato pride še čas. Cilji so pa da čim več ljudi začne mesečno varčevati za pokojnino in to zajamčeno, po svojih zmožnostih. Čim mlajši tem boljše je. Razumem da je odločitev posameznika težka, mi bomo pomagali da se to spremeni in na naše podjetje bodo bodoče rentniki izredno ponosni, da smo jih pripravili do varčevalne odločitve. Moram priznati, da se veliko mladih že zaveda problema, ki bo nastal ob njihovi upokojitvi.

Za konec se dotaknimo še aktualne teme – odpiranje novega trgovalnega računa. Nekoč smo dobili od države certifikate, ki smo jih kasneje preoblikovali v sklade ali delnice. Vodili so jih pri KDD. Zdaj pa moramo odpreti nov trgovalni račun. Na kratko, kaj je s tem?
Že pred šestimi meseci se je začela akcija, da mora vsak, ki ima pri KDD vrednosti papir, odpreti pri pooblaščeni finančni inštituciji trgovalni račun. Našim strankam smo že pred časom svetovali, kaj morajo storiti in isto svetujemo tudi vsem občanom in občankam Trzina. Pojdite na trzinsko pošto, ki vam je najbližja, in tam vam bodo svetovali kako naprej. Odprli vam bodo tudi trgovalni račun. S seboj morate imeti obvestilo KDD, na katerem je spisek vaših delnic, osebni dokument, davčno številko in številko svojega TRR. Če izpisa o vrednostnih papirjih nimate, pošljite pisno vlogo za izpis stanja na KDD d.d., Tivolska 48. V nekaj dneh vam bodo odgovorili in nič zaračunali. Opozarjam pa, da VZAJEMNI SKLADI NE POTREBUJEJO TRGOVALNIH RAČUNOV!

KDD – Klirinško depotna družba

Struktura finančnih sredstev gospodinjstev v Sloveniji, 2015
Statistični urad RS je po podatkih Banke Slovenije (14.10.2016) na svojih spletnih straneh objavil podatke o finančnih sredstvih slovenskih gospodinjstev, ki so se v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 2,5%. V letu 2015 so imela gospodinjstva polovico (50,1%) vseh svojih finančnih sredstev vloženih v obliki gotovine in vlog, nekaj več kot četrtino (25,5%) v obliki delnic in drugega lastniškega kapitala, preostala sredstva pa so bila zavarovanja in pokojninske sheme (17,1%), vrednostni papirji in druge terjatve (5,6%) ter posojila (1,7%).

Struktura finančnih sredstev gospodinjstev v Sloveniji 2015

Avtorica prispevka: Tanja Jankovič

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295