Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Imate slabo vest, ker zapravite vse kar zaslužite? Oplemenitite del vaših prihodkov z donosnimi naložbami!

Redno mesečno vlaganje enakih zneskov je ena izmed najbolj optimalnih poti za privarčevanje določene vsote v določenem času. Z tem se izkoristi učinek metode (ang.Cost Average Effect). To je postopek vlaganja, ki temelji na rednem, obročnem vplačevanju enakega zneska za nakup določenih vrednostnih papirjev. Tako s časoma pridobimo ugodno povprečje na nihanje tečajev vrednosti papirjev v svojo korist in s tem dosežemo višjo donosnost.

Brošura: Vodnik po osnovah naložb

Vodnik po osnovah naložb

Preberite si vodnik po osnovah naložb Zveze potrošnikov Slovenije.
Vir: ZPS

Kaj moramo dobro premisliti pred naložbeno odločitvijo?

Pred odločitvijo o izbiri najprimernejše naložbe moramo dobro poznati odgovore na 2 ključni vprašanji:

1. Cilj naložbe

Glede na vaš cilj se boste odločili med različnimi finančnimi naložbami (vzajemni sklad, naložbeno zlato, življenjska naložbena polica, delnice, obveznice ali depozit v banki). Nekateri cilji so namreč postavljeni bolj ohlapno in si lahko privoščimo tudi manjšo odstopanje nakup avtomobila, potovanje itd.
Drugi pa so točno določeni in jih ne moremo niti odlagati niti dovoliti odstopanje, (nakup stanovanje v katerega se preselimo čez 10 let, zbir sredstev za študij otroka, pokojnina pri 65 letu itd). Vse to poganja stopnjo tveganja naložb, ki si jo izberemo.

2. Razpoložljiva mesečna sredstva

Drugi zelo pomemben dejavnik so prosta sredstva, pri katerih moramo razmišljati o fiksnem in variabilnem delu. Pomembno je, da postavimo fiksni del (na trajnik) na tako raven, da ne zahajamo v mesečne likvidne težave, medtem ko z variabilnem delom uravnotežujemo trenutno porabo.

O upokojitvi ali starosti pogosto sploh ne želimo govoriti. S sklenitvijo zajamčene pokojnine naredite pravo stvar. Skrb za prihodnost se vam bo obrestovala!

Koliko denarja lahko prihranimo in koliko naložbe zrastejo na dolgi rok?

1. Oseba z manjšimi prihodki:

Starost 30 let
Mesečno varčevanje za pokojnino 50 €
Doba varčevanja je 30 let.
V 30 letih varčevalec vplača 18.000 €

Pri predvideni 3 % donosnosti = 25.850 €
Pri predvideni 5 % donosnosti = 37.570 €
Pri predvideni 7 % donosnosti = 54.840 €
Pri predvideni 9 % donosnosti = 80.360 €

2. Oseba s srednjimi prihodki:

Starost 30 let.
Mesečno varčevanje za pokojnino 100 €
Doba varčevanja je 30 let.
V 30 letih varčevalec vplača 36.000 €

Pri predvideni 3 % donosnosti = 53.130 €
Pri predvideni 5 % donosnosti = 77.250 €
Pri predvideni 7 % donosnosti = 112.840 €
Pri predvideni 9 % donosnosti = 165.540 €

3. Oseba z višjimi prihodki:

Starost 30 let.
Mesečno varčevanje za pokojnini 150 €
Doba varčevanja je 30 let.
V 30 letih varčevalec vplača 54.000 €

Pri predvideni 3 % donosnosti = 80.200 €
Pri predvideni 5 % donosnosti = 116.660 €
Pri predvideni 7 % donosnosti = 170.480 €
Pri predvideni 9 % donosnosti = 250.420 €