Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v svojih obrazcih za pridobitev javnih sredstev v rubriki materialnega stanja vlagatelja dodalo tudi življenjska zavarovanja. Na obrazcu za pridobitev javnih sredstev je vprašanje “Ali imate vi/ in ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc (življenjska…

Za nujne primere: 041 636 295