Zavarovanje kredita – posojila

Pri najemu posojila je za posojilodajalca (npr. banka) ključno kritje oziroma zavarovanje kredita. Kritje oziroma zavarovanje pa je ob najemu kredita moč zagotoviti na več načinov:

  • z zastavitvijo premoženja (nepremičnine, premičnine, vrednostni papirji, naložbeno zlato …),
  • s poroki,
  • z zavarovanjem pri zavarovalnici in še (z zastavitvijo premoženja) pogostejše zahteve.

Zavarovanje kredita

Zavedati se moramo, da je kritje, ki ga zahteva posojilodajalec ob odobritvi kredita (običajno banka), verjetno dovolj kakovostno izterljivo, kar pomeni, da bo kredit poplačan kljub temu, da zaidemo v finančno stisko.

Zavarovanje kredita pri zavarovalnici je v bistvu zavarovanje banke pri zavarovalnici.

Opozorilo! Zavarovanje kredita ne pomeni, da nam kredita ni potrebno poplačati.

Najbolj pogosti krediti pri katerih se uporablja vinkulacija in zastavitev so:

  • nakup stanovanja,
  • nakup hiše,
  • nakup pisarniških prostorov,
  • nakupi poslovnih objektov in opreme v njih itd.

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com