Potres je naraven pojav, pred katerim se je potrebno zavarovati!

Kaj krije zavarovanje potresa?

Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v notranjosti zemlje.

Zavarovanje nevarnosti potresa krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa, krije pa tudi škodo zaradi delovanja vseh osnovnih in dodatnih nevarnosti, ki so opredeljene v splošnih požarnih pogojih in so nastale kot posledica potresa.

S potresnim zavarovanjem zavarujete zgradbe, kot tudi premičnine.

Od česa je odvisna premija?

Premija je odvisna od:

  • območja, na katerem se zavarovana stvar nahaja (Slovenija je razdeljena na dve območji z različno potresno izpostavljenostjo),
  • leta izgradnje – pri zavarovanju zgradb,
  • franšize – soudeležbe zavarovanca pri škodi (franšiza je 2 % in 5 % od zavarovalne vsote),
  • zavarovalna vsota mora biti enaka zavarovalni vsoti zgradbe, opreme in zaloge,
  • objekt je zavarovan na NOVO VREDNOST.

Potresno zavarovanje

Za koliko časa se sklene zavarovalna polica?

  • Samo za eno leto.
  • Sklene se kot dodatek požarnemu zavarovanju.

Potresno zavarovanje ne krije škode na:

  • freskah in zidnih dekoracijah,
  • vzidanih rezervoarjih, zunanjih dvoriščih, zunanjih stopniščih.

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com