Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se boste izognili dragim doplačilom!

3 x zakaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje

1.Obvaruje nas pred doplačili stroškov zdravstvenih storitev ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Tako se boset v primeru nepredvidljivih dogodkov (nesreč, bolezni) izognili dragim doplačilom zdravljenja. Tako boste z ureditvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prihranili denar in se znebili nepotrebnih skrbi.

2.Zavarovanje je za vse tiste, ki še nimate dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se želite zavarovati.

3.Že imate obstoječe dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa ga želite zamenjati? Potem je dopolnilno zdarvstveno zavarovanje prava poteza.

Zdravstveno zavarovanje

Vsebina zavarovanj

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Obseg kritja

Zavarovanje je brez omejitve zavarovalne vsote. Velja za območje Republike Sloveniji skladno z zakonodajo, ki ureja zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in izvedbenimi akti, ki urejajo področja obveznega zdravstvenega zavarovanja, velja zavarovanje tudi v tujini.

Čakalna doba

Zavarovanje ima čakalno dobo treh mesecev, z izjemo tistih zavarovancev, ki nam bodo predložili potrdilo o tem, da niso bili več kot en mesec nezavarovani.

Pribitki na premijo

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v zdravstveno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006 se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

Sklenitev zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene le oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačilo.

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com