Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se boste izognili dragim doplačilom!

3 x zakaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje

1.Obvaruje nas pred doplačili stroškov zdravstvenih storitev ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Tako se boset v primeru nepredvidljivih dogodkov (nesreč, bolezni) izognili dragim doplačilom zdravljenja. Tako boste z ureditvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prihranili denar in se znebili nepotrebnih skrbi.

2.Zavarovanje je za vse tiste, ki še nimate dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se želite zavarovati.

3.Že imate obstoječe dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa ga želite zamenjati? Potem je dopolnilno zdarvstveno zavarovanje prava poteza.

Zdravstveno zavarovanje

Za ogled podrobnosti si prenesite sledečo datoteko:
Predstavitvena brošura Triglav Brez skrbi
PDF dokument / 1 MB

Triglav Specialisti

Do specialista v manj kot 3 tednih!

Dobro je biti sam svoj mojster.
A ne, ko gre za zdravje.

Sklenite zdravstveno zavarovanje Specialisti in si že od 9,43 € na mesec zagotovite kakovostno ter hitro specialistično obravnavo.
V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja.
Za ogled podrobnosti si prenesite sledečo datoteko:
Predstavitvena brošura Triglav Specialisti
PDF dokument / 1,5 MB

Vsebina zavarovanj

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Obseg kritja

Zavarovanje je brez omejitve zavarovalne vsote. Velja za območje Republike Sloveniji skladno z zakonodajo, ki ureja zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in izvedbenimi akti, ki urejajo področja obveznega zdravstvenega zavarovanja, velja zavarovanje tudi v tujini.

Čakalna doba

Zavarovanje ima čakalno dobo treh mesecev, z izjemo tistih zavarovancev, ki nam bodo predložili potrdilo o tem, da niso bili več kot en mesec nezavarovani.

Pribitki na premijo

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v zdravstveno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006 se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

Sklenitev zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene le oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačilo.

Premija/popust Premija
Enotna mesečna 28,36 €
Mesečna s 3 % popustom 27,51 €
Letna 330,11 €

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com