Nezgodno zavarovanje lahko sklenete kot samostojen zavarovalniški produkt, vendar pa ga velika večina sklene skupaj (v paketu) z eno od vrst življenjskega zavarovanja – rizičnim, mešanim ali naložbenim.

Glede na izkušnje potrošnikov, ki nas prosijo za pomoč in nasvet pri težavah, povezanih s takšnimi paketu zavarovanj, je pri sklenitvi takšnega zavarovanja najbolj problematično to, da je večini potrošnikov tak produkt povsem napačno predstavljen. Zavarovalni zastopniki se pri pridobivanju novih strank osredotočajo predvsem na enostransko naštevanje pozitivnih lastnosti sklenitve življenjskega zavarovanja, vsebini nezgodnega zavarovanja pa namenijo le malo ali nič pozornosti. Posledica so pogosto povsem neprimerna nezgodna zavarovanja.

Premije so še vedno previsoke

Zavarovalnice smo prosili, naj nam izračunajo premijo za individualno nezgodno zavarovanje za moškega, starega 35 let, ki je zaposlen na delovnem mestu, na katerem je stopnjo nevarnosti majhna in se ne ukvarja z ekstremnimi športnimi ali podobnimi dejavnostmi, ki bi bile razlog za povečano tveganje. Premija za osebo, za katero zavarovalnica oceni, da gre za povečano tveganje, bi bila namreč bistveno višja. Želeli smo nezgodno zavarovanje, ki velja 24 ur na dan (med službo in v prostem času). Želeli smo zavarovanje z zavarovalno vsoto za nezgodno smrt v višini 35.000 EUR in za trajno invalidnost v višini 70.000 EUR. Dodatnih nevarnosti nismo želeli zavarovati. Želeli smo tudi, da je zavarovanje trajne invalidnosti progresivno (naraščajoče), torej da se za vsak odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo podvoji tudi odstotek zavarovalne vsote. Žal progresivnost ponujajo le pri Adriatic Slovenica, Grawe, Merkur in Vzajemna. Zavarovalnice Tilia, Triglav in Zavarovalnica Maribor pa ponujajo zavarovanje, pri katerem se za odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo potroji odstotek zavarovalne vsote.

Zavarovalnica Winerstaedtische nam je poslala ponudbo za zavarovanje, pri katerem se odstotek zavarovalne vsote od 25-odstotne invalidnosti naprej stopnjevito veča, pri invalidnosti, večji od 90-odstotkov, pa izplačajo 400 % zavarovalne vsote.

Kaj pomeni progresija zavarovanja?

Progresija je način izračuna izplačane zavarovalne vsote v primeru trajne invalidnosti. Najpogosteje se zavarovalna vsota povečuje tako, da se za vsak odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo podvoji ali potroji. V našem primeru je zavarovalna vsota za trajno invalidnost 70.000 EUR in v primeru 100 % invalidnosti bi dobili 150 % dogovorjene zavarovalne vsote, oz. 150.000 EUR.

Premije nezgodnega zavarovanja na našem trgu so v primerjavi s podobnimi zavarovalnimi produkti v tujini še vedno predrage. Tveganje nezgode v Sloveniji najbrž ni veliko večje kot v sosednjih srednjeevropskih državah, zato bi lahko tudi naše zavarovalnice znižale cene svojih nezgodnih zavarovanj. Vsekakor pa velja, da se ne odločajte za najcenejše zavarovanje, ampak za tisto, ki ponuja največ za vaš denar!

Premije samostojnega nezgodnega zavarovanja

Progresija za izplačilo zavarovalne vsote pri trajni invalidnosti Zavarovalnica Mesečna premija samostojnega nezgodnega zavarovanja (z DDV) v EUR
Za vsak odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo se odstotek zavarovalne vsote podvoji Grawe 12,50
Merkur* 16,56
Za vsak odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo se odstotek zavarovalne vsote potroji Zavarovalnica Maribor 13,00 – 19,50**
Od 25-odstotne invalidnosti naprej se odstotek zavarovalne vsote stopnjevito veča, nad 90-odstotno invalidnostjo pa se izplača 400% zavarovalne vsote Wienerstaedische*** 15,11

*Zavarovalna vsota za primer smrti je 30.000 EUR. **Višina premije je odvisna od prodajne poti zavarovanja. ***Premija velja za 6-letno zavarovanje, zato je vključen dodaten popust.

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295