Pokojnina naj bo zajamčena!

Zajamčena renta je rentno varčevanje zavarovalnice našega poslovnega partnerja Wiener Stadtische, ki predstavlja optimalno dopolnitev vašega osnovnega socialnega pokojninskega zavarovanja. Z njim zapolnite pričakovano prihodkovno vrzel po upokojitvi in se tako zaščitite pred finančnimi skrbmi v vašem tretjem življenjskem obdobju.


Že ob sklenitvi zavarovanja dogovorite zajamčeno višino mesečne rente, udeležba pri dobičku pa se pripisuje tudi v času izplačevanja rente.
Brošura: Naložbe za starost

Naložbe za starost

S to brošuro želimo opozoriti, na kaj moramo paziti, ko se odločamo za pokojninsko varčevanje, in predstaviti osnovne tipe storitev, ki so nam na voljo.
Vir: ZPS

Zajamčena pokojnina - rentno varčevanje

UŽIVAJTE SVOJO POKOJNINO! Bolje blaginja v pokoju kot pomanjkanje. Ste si že kdaj predstavljali, kakšno bo vaše življenje v pokoju? O upokojitvi ali starosti pogosto sploh ne želimo govoriti.

V katerih primerih si z osebnim zavarovanjem zagotovite večjo varnost?

Nikoli ni prezgodaj ali prepozno. Vendar velja, čimprej tem bolje. Starejši kot smo, hitreje nam teče čas. Če smo v svojem aktivnem delovnem obdobju, si ponavadi težko predstavljamo, kakšen bo naš vsakdan čez deset ali dvajset let. Tudi mnogi, ki že uživajo svojo pokojnino, si pogosto zatiskajo oči pred nekaterimi dejstvi:
 • ob upokojitvi se naši prihodki zmanjšajo tudi za tretjino ali več,
 • povprečna bruto starostna pokojnina v Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2007 je znašala 551,94 evra, povprečna bruto vdovska ali družinska pokojnina v istem obdobju pa 379,35 evra (Statistični urad RS).
 • Ali lahko obdržite takšen življenjski standard, kot ga imate, ali si ga želite ohraniti tudi v obdobju po upokojitvi?
Zagotovitev finančne varnosti in preskrbljenost v tretjem življenjskem obodobju postaja čedalje pomembnejši cilj za vsakogar od nas.

V nadaljevanju je predstavljen program zajamčene rente z zajamčenim donosom in udeležbo v presežku ter zagotovljeno višino rente. S tem skrbimo za varnejšo prihodnost naših zavarovancev, saj omogočajo zapolnitev prihodkovne vrzeli, ki nastopi po upokojitvi.

Začetek izplačevanja rente je mogoče izbrati:
 • poljubno, naprimer ob upokojitvi,
 • če se odločite za predčasno ali kasnejšo upokojitev, vam začetek izplačevanja rente prilogodimo vašim zahtevam,
 • tudi vrsto rente je možno izbrati med dvema možnostima:
  1. izplačevanje neporabljenega dela rentnega kapitala v primeru smrti upravičenca ali
  2. v obliki vdovske pokojnine.
 • Rento lahko dobivate doživljenjsko ali za določeno obdobje.
Zajamčena renta je vaša najboljša naložba v prihodnost.

Prednosti rentnega zavarovanja

 • Čas začetka izplačevanja rente ni vezana na upokojitev po obveznem pokojninskem zavarovanju;
 • sklenitev zavarovanja brez vprašanj o zdravstvenem stanju zavarovanca;
 • fleksibilna izbira časa izplačevanja, doživljenjsko ali določeno obdobje;
 • dogovorjena višina rente ob sklenitvi je zajamčena;
 • v primeru smrti zavarovanca pred začetkom izplačevanja rente, se povrne plačana premija;
 • možnosti izplačila kapitala (odkupno premoženje) v enkratnem znesku namesto rente pred začetkom izplačevanja rente;
 • zajamčena renta s tekočim plačevanjem premij;
 • čas začetka izplačevanja rente ni vezan na upokojitev po obveznem pokojninskem zavarovanju;
 • sklenitev zavarovanja brez vprašanj o zdravstvenem stanju zavarovanca.

POMEMBNI ELEMENTI POGOJEV

 • V primeru smrti zavarovanca pred začetkom izplačevanja rente, se povrne plačana premija;
 • možnosti odločitve za zajamčeno ali bonusno rento do dneva začetka izplačevanja rente, kasnejša sprememba ni možna;
 • renta dogovorjena ob podpisu ponudbe je zajamčena;
 • pogodbe ni mogoče zamenjati po začetku izplačevanja rente;
 • udeležba pri dobičku v času izplačevanja rente v obliki bonusne rente;
 • renta se nakazuje 1. v mesecu na TRR zavarovanca – rentnika.

Udeležba na dobičku, pomembni elementni pogoji

 • Pripiše se vsako leto 31. decembra;
 • prvi pripis dobička se pri zavarovanjih z enkratno premijo pripiše 31. 12. v drugem letu zavarovanja;
 • prvi pripis dobička se pri zavarovanjih s tekočim plačevanjem premije pripiše 31. 12. v tretjem letu zavarovanja.

Vprašanje o zdravstvenem stanju

 • O zdravstvenem stanju, NE SPRAŠUJEMO, zato je zajamčena renta primerna za vse tiste, ki jih zavarovalnice v svojih programih ne sprejmejo (invalide, bolane s težjimi diagnozami ali za mlade;
 • priporočljivo tudi za vse tiste, ki že imate različna življenjska zavarovanja
 • stroškovno ni primerljiva, zato je tudi ugodnejša, ne nosi rizika raznih življenjskih zavarovanj – zato je veliko cenejša.

K programu lahko dodamo tudi rizike

Riziki se dodatno plačajo in denar ni varčevalen.

 • Nezgodna smrt: leta izberete sami po potrebi: krediti, itd. (doplačilo);
 • trajna invalidnost zaradi nezgode (doplačilo);
 • nezgodna renta (doplačilo) po nezgodi, ostanete večji % invalida: dobivate po 500 € mesečne rente 15 let;
 • dodatno zavarovanje za primer smrti (doplačilo).

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com