Ker nesreča nikoli ne počiva – naredite kar je v vaši moči in se kvalitetno nezgodno zavarujte!

Vsakdo potrebuje nezgodno zavarovanje, prilagojeno njihovim individualnim potrebam. Prav tako pa moramo upoštevati tudi delo, ki ga opravlja, velikost in razmere v njegovi družini (predvsem starost otrok in zaposlenost zakonca).


Kaj je nezgoda?

Nezgoda je vsak nenaden, od volje zavarovalne osebe neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na njeno telo in povzroči poškodbe, ki jih je treba zdravniško oskrbeti. Posledica nezgode so lahko zavarovančeva smrt, delna ali popolna trajna invalidnost, začasna zavarovančeva nesposobnost za delo.

Za nezgodo se štejejo zlasti naslednji dogodki:

 • povozitev,
 • trčenje,
 • udar električnega toka ali strele,
 • udarec ob predmet ali s predmetom,
 • padec,
 • zdrs,
 • ranitev s predmeti in orožjem ali eksplozivnimi snovmi,
 • vbod,
 • ugiz.

Nezgodno zavarovanje

Zgolj pokrivanje izpada osebnega dohodka (neto) z nezgodnim zavarovanjem v večini primerov ne zadošča.

Za nezgodo štejejo tudi:

 • zastrupitev s hrano ali kemičnimi sredstvi razen poklicnih obolenj,
 • zastrupitev zaradi vdihavanja plinov ali strupenih par razen poklicnih obolenj,
 • okužba poškodbe, ki je posledica nezgode,
 • mrčesni pik ali ugriz živali, ki povzroči takojšnje reakcije, vendar ne, če povzroči nalezljivo bolezen,
 • pretrganje mišice ali sklepnih vezi, izpah, prelom zdravih kosti,
 • posledice delovanja toplote, mraza ali vremena, če je bila zavarovana oseba takšnemu delovanju izpostavljena zaradi nezgode, ki se je zgodila neposredno pred tem ali pri reševanju človekovega življenja,
 • nezgodna zadavitev in utopitev: nezgodna dušitev in zadušitev,
 • radiacija, ki nastopi naglo ter nenadno,
 • izguba oziroma zlom zdravih zob zaradi nezgode.

Kritja nezgodnega zavarovanja:

 • invalidnost,
 • smrt zaradi bolezni,
 • smrt zaradi nezgode,
 • dnevna odškodnina (zavarovalnina) zaradi nezgode,
 • dnevna zavarovalnina za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode,
 • dnevna zavarovalnina za zdraviliško zdravljenje zaradi nezgode,
 • stroški zdravljenja zaradi nezgode,
 • pogrebnina,
 • stroški reševanja.
Potreba po sklenitvi nezgodnega zavarovanja se kaže v vsakem od nas že od mladih nog, vse od takrat, ko smo prvič slišali pregovor: “Nesreča nikoli ne počiva”.
Brošura: Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje

Preberite si vodnik Zveze potrošnikov Slovenije o nezgodnem zavarovanju.
Vir: ZPS

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com