Zagotovite sebi in svojim najbližjim večjo varnost z osebnim zavarovanjem!

V življenju smo izpostavljeni različnim nevarnostim, ki se tokom staranja in spreminjanja življenjskih navad spreminjajo.

S pravilno izbrano kombinacijo osebnih zavarovanj zagotovimo tako sebi kot tudi svoji družini potrebno socialno varnost v primeru nepredvidljivih situacij.

Torej … izognite se nepotrebnim zapletom in izberite partnerja, ki vam bo znal zagotoviti najprimernejše zavarovanje.

– Štefka Prelc

V katerih primerih si z osebnim zavarovanjem zagotovite večjo varnost?

Osebna zavarovanja nam nudi večjo varnost predvsem v naslednjih primerih:

Situacija Rizik Vrsta zavarovanja
Smrt Preskrbljenost družine Življensko
Nezgoda *življenje po nezgodi* Nezgodno
Bolezen Stroški povezani z zdravljenjem Zdravstveno
Upokojitev Padec dohodkov ob upokojitvi Življenjsko in prostovoljno, pokojninsko

Katero osebno zavarovanje izbrati?

Osebna zavarovanja se med seboj prepletajo, tako da v ponudbi zavarovalnic srečamo različna življenjska zavarovanje, ki vključujejo tako rizik smrti kot tudi starostne preskrbljenosti kateremu so dodani še nekateri nezgodni riziki – najpogosteje nezgodna smrt in trajna invalidnost.

Življensko zavarovanje

Bodite zavarovani in varčujte hkrati!

Naložbeno življensko zavarovanje

Želite imeti denar dobro naložen in si upate nase prevzeti naložbeno tveganje?

Zajamčena pokojnina – rentno varčevanje

Zajamčena renta je rentno varčevanje, ki predstavlja optimalno dopolnitev vašega osnovnega socialnega pokojninskega zavarovanja.

Zdravstveno zavarovanje

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se boste izognili dragim doplačilom!

Nezgodno zavarovanje

Ker nesreča nikoli ne počiva – naredite kar je v vaši moči in se kvalitetno nezgodno zavarujte!

Nezgodno družinsko zavarovanje

Nesreča nikoli ne počiva!
Zato zavarujte sebe in svoje najbližje z nezgodnim družinskom zavarovanjem!

Zavarovanje kredita

Pri najemu posojila je za posojilodajalca ključno kritje oziroma zavarovanje kredita, ki ga je moč zagotoviti na več načinov.

Premoženjska zavarovanja

Smisel zavarovanja premoženja

Narava pogosto pokaže tudi svojo rušilno in uničujočo moč. Na ta način nastajajo v družbi premoženjske škode, s čimer se poslabšajo ekonomske možnosti za človekovo življenje.

Zavarovanje vaše hiše in etažne lastnine

Ciljna skupina zavarovancev so lastniki zasebnih stanovanjskih hiš in etažne lastnine – stanovanj.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin (stanovanjsko zavarovanje)

Vsako premoženje je izpostavljeno mnogim nevarnostim in tveganjem, lastnik pa bo izgubo težko nadomestil.

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com