Naj pozabite zavarovati vaše življenske investicije!

Hiša ali stanovanje je življenjska investicija, ki jo želi doseči skoraj vsak. Vanjo je vloženega veliko denarja, časa in truda, česar pa gotovo ne želimo zavreči. Poskrbimo torej za primerno zavarovanje.


Ciljna skupina zavarovancev so lastniki zasebnih stanovanjskih hiš in etažne lastnine – stanovanj.

Naravne nesreče kot požar, plaz, potres in druge pogosto povzročijo popolno uničenje objekta, s čimer je lahko materialni status posameznika in njegove družine močno ogrožen.

To zavarovanje zato potrebuje vsak lastnik stanovanjske nepremičnine. Pri zavarovanju stanovanjskih objektov so zavarovalnice različno oblikovale svojo ponudbo in kombinacije kritja v različnih paketih zavarovanj.

Zavarovanje premoženja

Brošura: Zavarovanje doma

Zavarovanje doma

Preberite si vodnik Zveze potrošnikov Slovenije o zavarovanju vašega doma.
Vir: ZPS

Predmet zavarovanja

So stanovanjski objekti: atrijske hiše, vile, eno in dvostanovanjske hiše, vrstne hiše, stanovanja v etažni lastnini, stanovanjske hiše dvojčki, montažne hiše, kmečke hiše, počitniške hiše – vikendi in brunarice, pa tudi dodatni objekti – garaže, lope ipd.

Zavarovani so vsi deli zgradbe, tudi temelji in kletni zidovi, vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema, ki predstavlja sestavni del objekta:

 • centralna kurjava s cisterno za gorivo,
 • bojlerji,
 • klimatske naprave,
 • hidroforji,
 • solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare, in preostala oprema, ki sodi k objektu
 • vrtne in balkonske ograje,
 • oporni zidovi,
 • tlakovana dvorišča,
 • pločniki in vsa stekla, vgrajena v objekt.

Zavarovanje nevarnosti se v osnovi delijo na:

 • temeljne in
 • dodatne.

Temeljne nevarnosti so tiste, ki se pojavljajo pogosteje in ogrožajo večino zavarovancev, zato jih zavarovalnice običajno ponujajo v paketu.

Dodatne nevarnosti so izbirne. Pogoj za zavarovanje dodatnih nevarnosti je, da so že zavarovane temeljne nevarnosti in da je za vsako dodatno nevarnost posebej obračunana dodatna premija.

V nadaljevanju navajamo definicijo naslednjih nevarnosti:

Požar, strela, eksplozija, vihar, toča, teža snega, udarec zavarovalčevega motornega vozila v lastno zgradbo, padec zračnega plovila, manifestacija in demonstracija, poplava, visoka in talna voda, izliv vode, zemeljski plaz, utrganje zemljišča in snežni plaz ter potres.

Zavarovalne vrednosti in zavarovalna vsota

Zavarovalna vrednost je lahko nova vrednost gradbenega objekta ali pa dejanska vrednost.

Nova vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe. To je cena, ki zajema stroške gradbenih, obrtniških , instalacijskih del in vgrajene opreme.

V zavarovalno vrednost ne vračunavamo cene zemljišča in komunalne opremljenosti, pa tudi ne tržnih učinkov ponudbe in povpraševanja.

Zavarovalna vrednost ni tržna vrednost gradbenega objekta.

Dejanska vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe, zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti.

Zavarovalna vsota gradbenega objekta je bistven element zavarovanja, saj je od pravilne določitve zavarovalne vsote odvisna višina premije, pa tudi višina zavarovalnine.

Pri določanju zavarovalne vsote velja načelo, da mora biti zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti. Da bi se izognili podzavarovanju ali nadzavarovanju, naj bi zavarovalna vsota kar najmanj odstopala od zavarovalne vrednosti.

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com