Klasično življenjsko zavarovanje, ki zagotavlja oporo vašim najbližjim

Ste steber zaščite in varnosti vaše družine. Kljub temu lahko nastopijo situacije in dogodki, ko vaše vloge preskrbovalca družine ne boste več mogli zagotavljati. Prav za take primere vam nudimo življenjsko zavarovanje za primer smrti.


S to klasično različico življenjskih zavarovanj zagotovite dolgoročno finančno varnost vaše družine.

Kdor potrebuje dolgoročno finančno varnost za svojo družino in želi plačevati nizko premijo, se odloči za naše zavarovanje za primer smrti. Slednje omogoča visoka zavarovalna kritja v primeru smrti ob razmeroma nizki premiji. Ta produkt je posebno zaželen ob visokih kreditnih obveznostih družinskih članov.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je zavarovanje, pri katerem je zavarovana oseba zavarovana za nevarnost smrti za dogovorjeno obdobje. Če zavarovana oseba umre v času trajanja zavarovanja, zavarovalnica upravičencu takoj izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. V primeru, ko zavarovana oseba dogovorjeno zavarovalno dobo preživi, ugasnejo vse obveznosti zavarovalnice, saj to zavarovanje nima varčevalne komponente. Zaradi tega pri tem zavarovanju ni mogoče zahtevati odkupa police, predujma ali kapitalizacije.

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com