Slovenski zavarovalni trg je po opravljenih stres testih v letu 2014 stabilen, zavarovalnice so sposobne izpolniti svoje obveznosti in imajo dovolj kapitala. Prav tako v času največje finančne krize nobena zavarovalnica ni zaprosila ali dobila državne pomoči. Ob raznovrstni ponudbi zavarovanj ni preprosto razumeti ali celo presoditi, kaj dejansko potrebujemo in kaj lahko od zavarovalnice…

Za nujne primere: 041 636 295