Sklade kupuj takrat, ko se vsi ostali tresejo. Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe v vrednostne papirje (delnice, obveznice in drugi finančni instrumenti). Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist vlagateljev. Investicija v vzajemni sklad je oblika naložbe ali varčevanje. Vzajemne sklade upravlja družba za upravljanje, ki ima za upravljanje dovoljenje…

V šoli, vrtcu, na igrišču, v varstvu ali pri prijateljih na obisku se otroci igrajo, zbadajo, »ravsajo«, vendar igra včasih postane preveč nasilna, otroci si izberejo skupino ali posameznika, ki predstavlja šibki člen, ga izločijo iz skupine, osamijo in nad njim začno izvajati psihično nasilje, žalijo ga, ponižujejo, pri tem lahko pride celo do fizičnih…

Za nujne primere: 041 636 295