Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 23. členu določa pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter delež cene, ki jo pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje.

Deleži kritja cene zdravstvene storitve z naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja so se zadnjič spremenili maja letos, in sicer se je delež pri znatnem delu storitev zmanjšal za 5 odstotkov.

Nekaj praktičnih primerov (vprašanja potrošnikov)

Potrebujete očala za daljavo. Kolikšen del cene bo pokrilo obvezno zavarovanje?

Cenovni standard ZZZS za očala za daljavo je 41,65 evra. Obvezno zavarovanje krije 10% tega zneska, dopolnilno pa del do polnega zneska (37,48 evra).


Po vrnitvi z nekajmesečnega potovanja ste ponovno sklenili dopolnilno zavarovanje. Za to ste se odločili, ker ste se začeli v zadnjem času intenzivno ukvarjati s kolesarjenjem. Zanima vas, kaj boste morali plačati, če bi se pri padcu s kolesom poškodovali?

Če ste zavarovanje prekinili za več kot mesec dni, boste morali zdravstvene storitve tri mesece doplačevati iz lastnega žepa. V primeru nesreče bi morali sami kriti četrtino stroškov zdravljenja zaradi poškodbe zunaj dela. Samo pri nujnih storitvah (nujna medicinska pomoč z nujnim reševalnim prevozom) bi te stroške v celoti kril ZZZS.


Koliko stane nemedicinski del oskrbe v zdravilišču?

Cena nemedicinskega oskrbnega dne v zdravilišču je trenutno 42,69 evra. Če je razlog napotitve v zdravilišče poškodba zunaj dela, plača ZZZS 75% cene, če gre za druge bolezni ali poškodbe, pa 80% cene.


Koliko morate doplačati za belo zalivko?

Bela zalivka sodi med storitve, ki se plačujejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja samo, če je na zobeh v vidnem polju (oba sekalca in podočnik v posameznem kvadrantu). V tem primer plača 80% cene obvezno zdravstveno zavarovanje, 20% pa DPZZ. Če želite belo zalivko na drugih zobeh, boste morali zalivko v celoti plačati sami.


Je treba za bivanje v porodnišnici doplačati?

Zdravstvene storitve, povezane z nosečnostjo in porodom, v celoti pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje.


Otroku, staremu tri leta, bodo septembra operirali kolk. Zanima vas, ali boste lahko ostali z njim v bolnišnici in kdo bo plačal stroške?

V času hospitalizacije lahko z otrokom, mlajšim od 5 let, biva eden od staršev. Stroške v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kako preveriti cene zdravstvenih storitev?

Cene zdravstvenih storitev, ki so pravica iz zdravstvenega zavarovanja, določi ZZZS. Cene zdravstvenih storitev, ki so rezultat dogovora med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev, so na voljo na spletnih straneh ZZZS, vendar pa tam objavljeni ceniki zdravstvenih storitev, niso namenjeni zavarovanim osebam, temveč izvajalcem zdravstvenih storitev. Zavarovana oseba bo tam le težko razbrala, koliko stane posamezna storitev in kolikšno bo doplačilo, če nima sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zahtevajte pisni predračun stroškov zdravljenja! Če nimate sklenjenega dopolnilnega zavarovanja, svetujemo, da o ceni zdravstvene storitve predhodno povprašate izvajalca zdravstvenih storitev. Na ZZZS pa preverite, kolikšen bo delež doplačila. Zakon namreč nalaga izvajalcem, da morajo pacientu, ki v celoti ali delno plača zdravstveno storitev sam, pripraviti pisni predračun stroškov zdravljenja.

Vir: ZPS, revija ViP, št. 7-8/2012
Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295