IT in farmacija najbolj presegli pričakovanja, energetika z največjo letno rastjo dobičkov in prihodkov

Četrtletni pogled na sektorje

Do današnjega dne je rezultate drugega četrtletja objavilo že več kot 90% družb indeksa S&P 500, od tega je 73% podjetij preseglo pričakovane dobičke, 69% pa jih je preseglo pričakovane prihodke. Po podatkih FactSet-a, ki podatke beleži tudi po posameznih sektorjih, so se najbolje odrezali izvozniki. Na rezultate je pozitiven vpliv imela oživitev globalne rasti in šibek ameriški dolar. Reakcija investitorjev na izjemen kvartal pa je bila precej medla, saj se je vrednost delnic v štirih dneh po objavi rezultatov, kljub preseganju pričakovanj v povprečju znižal za 0,3%, kar je sicer nasprotno od petletnega povprečja, ko so delnice po objavi v povprečju porasle za 1,4%.

Sektorja IT in zdravstvo najbolj presegla pričakovane rezultate v drugem četrtletju

Največja presenečenja glede rezultatov prihajajo iz sektorja informacijske tehnologije, kjer je pričakovane napovedi preseglo kar 86% podjetij, drugi najboljši pa je bil sektorja zdravstva, kjer je 81% podjetij preseglo napovedi analitikov. Na repu lestvice pozitivnih presenečenj pa so se znašla podjetja iz sektorja telekomunikacij (50%) in energetike (56%).

Sektor energetike izstopal po letni rasti dobičkov in prihodkov

Dobički podjetij zajetih v omenjenem indeksu so v drugem kvartalu v povprečju porasli za 10,2%, kar trenutno pomeni drugo najboljšo četrtletno rast po zadnjem četrtletju leta 2011, ko so dobički porasli za 11,6%. Letno rast dobičkov je imelo 10 sektorjev, izmed 11. Dobički so najbolj porasli v sektorju energetike (332,3%), informacijske tehnologije (14,7%) in financ (10,3%), le sektor trajnih potrošnih dobrin, je v povprečju na letni ravni zabeležil nižje dobičke (-0,3%).

Prihodki podjetij iz indeksa so v preteklem kvartalu v povprečju porasli za 5,1%, med sektorji je najbolj izstopal sektor energetike, kjer so prihodki v povprečju porasli za 15,5%, najslabše pa so se odrezale telekomunikacije, v povprečju je bil v drugem kvartalu njihov prihodek nižji za 1,3%.

Rast dobička in prihodkov tudi v tretjem četrtletju, vendar šibkejša kot v drugem

Po zbranih podatkih FactSet, analitiki za tretje četrtletje v povprečju napovedujejo počasnejšo rast v primerjavi z drugim četrtletjem. Dobički naj bi v povprečju porasli za 5,2% , prihodki pa za 4,9%.
s_and_p_sektorji_2017
Vir: FactSet

Optimizem se analitikom vrača v zadnjem četrtletju leta, ko naj bi dobički v povprečju porasli za 11,2%, prihodki pa za 5,3%. Sektorja IT in energetike še naprej izstopata po pričakovani rasti. Podjetja so pri napovedih nekoliko bolj zadržana, kot analitiki, kljub temu pa napovedi znotraj sektorja IT, predvsem internetna prodaja, presegajo pričakovanja analitikov. Višje napovedi od pričakovanj analitikov so značilne še za sektor trajnih potrošnih dobrin (z izjemo avtomobilskega sektorja) in zdravstvu.
s_and_p_rast_2017
Vir: FactSet

Vrednotenja nad desetletnimi povprečji

Do konca julija letošnjega leta je 9 izmed 11 sektorjev indeksa S&P 500 imelo pozitivne donose (merjeno v USD), med njimi so informacijska tehnologija, zdravstvo in industrija še posebej odstopali od povprečja. Z rastjo tečajev pa so porasla tudi vrednotenja. Večinoma se nahajajo nad 10-letnimi povprečji sektorjev, najbolj pa izstopajo prav IT, industrija ter osnovne potrošne dobrine. Previdnost pri teh sektorjih torej ne bo odveč, kot kaže je večina visokih pričakovanj že zajeta v tečajih.

Svetla izjema pri vrednotenjih je sektor energetike. Vrednotenja se nahajajo blizu 10-letnega povprečja in glede na pričakovane rasti dobičkov se morda v tem sektorju skrivajo nakupne priložnosti. Seveda pa bo to večinoma odvisno od tega kako se bo gibala cena nafte v prihodnje.

Vir: mag. Barbara Gačnik, Infond

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295