Glavne komponente za upočasnjevanje gospodarstva so padajoča industrijska proizvodnja (problem presežnih proizvodnih kapacitet v ključnih industrijskih panogah – proizvodnja jekla, cementa, premogovništvo ipd., visoka zadolženost velikih državnih podjetij ter lokalnih oblasti), prodaja na drobno (zaenkrat premalo za nadomestitev upada iz naslova nižjih stopenj rasti industrijske proizvodnje) in manjše investicije v opredmetena sredstva (fixed-assets) ter določene omejitve pri novih nepremičninskih projektih (določene omejitve za nakup novih stanovanj).

Industrijska proizvodnja pada že toliko časa, da je že na 7. letnem dnu in je bila tako nizka v letu 2008. Dvomi o vzdržnosti trenutne gospodarske rasti so upravičeni, saj slednja ni vzdržna na dolgi rok brez povečevanja investiciji, sta raložila sogovornika.

Kaj pomeni upočasnjevanje kitajske rasti?
Upočasnjevanje rasti na kitajskem vpliva tudi na razviti svet, saj je trgovinska izmenjava s staro celino in ZDA približno v višini 1/3.

Prav tako je Kitajska postala drugo največje svetovno gospodarstvo in kot tako je močno vpeto v globalno gospodarstvo. To potrjuje tudi dejstvo, da je bila Kitajska v zadnjih letih glavni motor povpraševanja po surovinah in materialih, kar pa je v največji meri pripomoglo k visokim stopnjam gospodarske rasti številnih gospodarstev v razvoju.

Hkrati z ohlajanjem kitajskega gospodarstva je prišlo tudi do močnejšega ohlajanja gospodarstev, katerih motor rasti je bil izvoz surovin in materialov, poudarjata Podvršček in Gerbec.

Kako bo to vplivalo na slovensko gospodarstvo?
Bojazen obstaja v kombinaciji upočasnjevanja rasti gospodarstva in visokih ravni dolga, ki ga je s padajočo inflacijo težje oziroma dražje odplačevati, poleg tega imajo Kitajci težave z obvladovanje slabih dolgov, tako imenovani “shadow banking”.

Kitajsko ohlajanje gospodarstva bo občutil cel svet, še toliko bolj pa najbližje trgovinske partnerice. Glede na to, da je slovenski izvoz močno vpet v dogajanje nemške ekonomije, le-ta pa izvaža zelo velik delež izdelkov na Kitajsko, je mogoče napovedati, da ohlajevanje gospodarske rasti na Kitajskem ne pomeni nič kaj dobrega za slovensko gospodarstvo.

Vir: DZU Ilirika

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295