Začetek leta 2016 si bomo zapomnili po najslabšem začetku leta v dolgoletni in razburkani zgodovini delniških trgov. Še nikoli doslej se namreč ni zgodilo, da bi bili v drugem tednu februarja vsi najpomembnejši borzni indeksi, z izjemo ameriškega indeksa S&P 500 tako globoko v območju medvedjega trga (v borzni terminologiji to pomeni, da so delniški indeksi od lanskih vrhov izgubili več kot 20%).

Tudi negativne donosnosti netveganih državnih obveznic jasno kažejo, kje vlagatelji iščejo varno zavetje. Če bi radi svoj denar parkirali na varnem in ga naložili v švicarske, japonske ali nemške obveznice za krajši čas kot je 15, 10 ali 8 let, boste morali za ta privilegij plačati negativne obresti.

Iz teh gibanj na delniških in kreditnih trgih jasno sklepamo, da finančni trgi sledijo scenariju globalne recesije, ki pa je še vedno zelo malo verjetna. V tem trenutku vodilni ekonomski indikatorji in ekonometrični modeli za ZDA kažejo na okoli 20% verjetnost recesije. To pomeni, da bi moralo priti do res močnega zunanjega šoka, da bi svet letos zdrsnil v recesijo.

Delniški trgi so v zadnjih 50 letih preživeli deset medvedjih trgov, od katerih jih je šest dejansko spremljala recesija, kar pomeni, da delnice niso najbolj zanesljiv znanilec recesij. Za vlagatelje je ključna informacija, da so »nerecesijski« medvedji trgi bistveno krajši in manj škodljivi, njihov povprečni padec pa znaša 23%. Medtem ko so povprečni padci delnic v času recesij precej bolj kruti in znašajo padci kar 39% (velja za ameriške delnice in ameriške gospodarske recesije).

Marsikdo bo presenečen, kako pozitivne prihodnje trende »napoveduje« zgodovinska statistika preteklih desetih medvedjih trgov, ki kaže veliko verjetnost zelo hitrega simetričnega preobrata. Če ne računamo, da se bo ponovila Velika finančna kriza iz let 2007-2009, ki je bila najhujša po drugi svetovni vojni, lahko že v naslednjih 12 mesecih zelo verjetno pričakujemo pozitivne donose.

V letu dni po več kot 20 % padcih je namreč svetovni delniški indeks MSCI World povprečno zrasel za 20 %, v dveh letih za 39 %, v petih letih pa kar za 81 %. Na borzah vedno znova prihaja do preobrata na trgih takrat, ko investitorji v paniki kapitulirajo in se umaknejo varne naložbe, ki pa jim ne prinašajo nobenega donosa.

Dolgoročni negativni trendi (medvedji trg) v zadnjih 50. letih in donosi svetovnih delnic (MSCI World), če bi investirali po 20 % padcu

LETO CELOTNI PADEC
NEGATIVNEGA CIKLA
SPREMEMBA
PO 1. LETU
SPREMEMBA
​ PO 3. LETIH
SPREMEMBA
​ PO 5. LETIH
1970 – 21 % + 36 % + 72 % + 57 %
1973 – 1974 – 43 % +  8 % + 18 % + 54 %
1982 – 24 % + 48 % + 98 % + 346 %
1987 – 21 % + 28 % + 24 % + 42 %
1990 – 26 % + 25 % + 51 % + 87 %
1998 – 21 % + 34 % + 13 % + 5 %
2000 – 2002 – 50 % –  4 % +  6 % + 39 %
2007 – 2009 – 56 % – 17 % –  2  % + 26 %
2011 – 26 % + 22 % + 67 % + 68 %
2015 – 2016 – 20 % ??? ??? ???
POVPREČJE – 31 % + 20 % + 39 % + 81 %
Vir: Damjan Kovačič, Infond Skladi, http://awealthofcommonsense.com/2016/02/when-global-stocks-go-on-sale/
Razmislite, kje se da več zaslužite kot pri padcih delnic in skladov. Nekateri modri ljudje, komaj čakajo ta trenutek, da se vržejo v nakup vzajemnih skladov.

Kaj pa Vi?

Vabimo vas, da pridete na debato ob kavi ali soku. Kaj je vaš zadržek, da si ne upate narediti koraka proti zmagi? Seveda ne z vsem portfeljem, ampak samo z delom vaših razpoložljivih sredstev, ki jih še vedno prepuščate vaši banki, da “mastno” služi prav na vaš račun.
Dovolite si sami pobrati zaslužke, dragi moji investitorji in naložbeniki.

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295