GOSPODARSKA RAST OSTAJA NIZKA IN OBČUTLJIVA ZA MNOGE DEJAVNIKE

Pogled na donose svetovnih borz od konca zadnje globalne recesije leta 2009 nam daje zavidljivo sliko. Pri tem so med regijami nastajale velike razlike, kjer so razviti trgi (predvsem ZDA) po donosnosti prednjačili pred rastočimi trgi.

Globalna gospodarstva v povprečju nadaljujejo pot okrevanja, zato se recesija v letu 2016 ne zdi verjetna. Gospodarska rast kljub temu ostaja nizka in občutljiva na mnoge dejavnike, zaradi česar lahko pričakujemo vodenje precej podobne monetarne politike na ravni centralnih bank kot leta 2015. Vse glavne regije se spopadajo z ekonomskimi vprašanji, ki so si podobna v cilju, ki ga želijo doseči, vendar tudi precej različna v podrobnostih, kako priti do cilja.

V ZDA so čakali z dvigom obrestne mere vse do konca tega leta. Kljub upadanju stopnje brezposelnosti in nizkim cenam surove nafte so bile investicije in potrošnja v manjšem porastu, kot bi si želeli. Trg dela bo v letu 2016 dosegel definicijo polne zaposlenosti, kar pomeni stopnjo brezposelnosti na ravni od 4,75 do 5,25 odstotka.
Pričakujemo lahko postopno naraščanje stroškov dela in približevanje inflacije ciljnim ravnem. Bližajoče predsedniške volitve bodo ena izmed ključnih tem v letu 2016 in za Demokratsko stranko bo precej pomembno, da jim uspe nadaljevati izboljšave v gospodarstvu.

Evropa je pomenila v letu 2015 pozitivno presenečenje, saj so bila pričakovanja za gospodarsko rast na začetku precej nizka. Paket stimulacij Evropske centralne banke (ECB) in vztrajen upad vrednosti evra pa sta pripomogla, da se je dvignila na območje od enega do 1,5 odstotka. Postalo je jasno, da sta monetarna politika ECB in enotna regulacija bank v območju evra začeli dajati rezultate. Povečevati se je začel obseg kreditiranja in s tem tudi investicije ter zaposlovanje.

Večja zaposlenost in nizke cene nafte so pozitivno vplivali na potrošnjo. Portugalska in Španija sta šli skozi proces prestrukturiranja, ki je skupaj s spremenjeno politiko bank začel kazati pozitivne rezultate, na podobni poti je tudi Italija. Nemško gospodarstvo bo ostalo robustno, čeprav nekoliko občutljivo na šoke ki jih prinašajo trgi v razvoju.

Nekoliko bolj nejasne razmere so v Veliki Britaniji, kjer močan funt škodi izvoznikom, pritisk je na realne plače, rast potrošnje ostaja omejena. Čeprav ostajajo določena politična tveganja v Evropi, povezana s precejšnjo neenotnostjo držav, lahko pričakujemo, da bo imela Evropa letu 2016 najvišjo stopnjo gospodarske rasti od leta 2010.

Japonska je imela med večjimi delniškimi trgi enega najvišjih donosov v letu 2015 zaradi izjemno agresivne monetarne politike. Nadaljevanje takšne politike se pričakuje, vendar vpliv na realno gospodarstvo ne dosega želenih rezultatov.

Tu so še rastoča gospodarstva, ki bodo postavljena pred mnoge izzive, kot npr. odlivi kapitala zaradi dviga obrestnih mer v ZDA, ranljivost bilanc zaradi močne rasti zadolževanja, javnofinančna šibkost držav izvoznic surovin, upočasnjevanje gospodarske rasti na Kitajskem in prepočasno uvajanje reform.

Vir: NLB

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295