Kritična bolezen lahko povzroči velike dodatne stroške za draga zdravila in medicinske pripomočke, za zdravljenje pri specialistih doma ali v tujini, za morebitne prilagoditve stanovanja in opreme. Vse to lahko bistveno ogrozi finančno varnost družine. Na voljo so zavarovanja, ki omogočajo izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v enkratnem znesku, če zdravniki diagnosticirajo katero od zavarovanih bolezni….

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v svojih obrazcih za pridobitev javnih sredstev v rubriki materialnega stanja vlagatelja dodalo tudi življenjska zavarovanja. Na obrazcu za pridobitev javnih sredstev je vprašanje “Ali imate vi/ in ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc (življenjska…

Za nujne primere: 041 636 295