Kako lahko lastniki podjetij dodatno stimulirajo zaposlene?

Naredite to s kolektivnim življenjskim zavarovanjem!

Kolektivno življenjsko zavarovanje za doživetje ali predčasno smrt z udeležbo pri dobičku.
Zavarovanje je primerno za dodatno stimulacijo kolektiva, kjer želi delodajalec poskrbeti za delavčevo dodatno pokojninsko zavarovanje in obenem nuditi dodatno varnost njegovi družini (kritje naravne in nezgodne smrti).


Življenjsko zavarovanje je pri vodstvenem in strokovnem kadru mišljeno kot nagrada za dolgoročno in kakovostno delo ter za otežitev odhoda delavca h konkurenčnemu podjetju in spoštovanje pogodbe (odpovedni rok, konkurenčna klavzula, ipd.).

Pri življenjskem zavarovanju delavcev pa življenjsko zavarovanje služi predvsem kot skrb podjetja za delavčev standard ob upokojitvi in se zaradi tega sklepa za zavarovalne dobe, ki odgovarjajo posameznikovi manjkajoči delovni dobi.

Program je namenjen kolektivom. V podjetju mora biti sklenjenih najmanj od 5 do 10 zavarovalnih pogodb. Katerih seštevek zavarovalne vsote je minimalno 180.000 EUR.

Program ponuja dodatne ugodnosti kot so:

 • popusti na zavarovalno vsoto v primerjavi z individualnim izračuni ob enakih pristopnih pogojih,
 • Možnosti menjave zavarovanca, vendar najkasneje pet let pred potekom zavarovanja,
 • možnost sklenitve dodatnega nezgodnega zavarovanja s popusti,
 • takojšnje zavarovanje v primeru nezgodne smrti pred začetkom zavarovanja je kritje 15.000 €,
 • zavaruje se od 5 do 40 let zavarovalne dobe,
 • zavarovalna vsota je garantirana,
 • zavarovalno vsoto, višino premije in način plačevanja premije lahko podjetje izbere poljubno.

Kolektivno življensko zavarovanje

Pristopna starost

 • Najnižja dopolnjena pristopna starost je 14 let (podpis staršev ali skrbnika),
 • najvišja dopolnjena pristopna starost je 65 let (velja tudi za ženske),
 • najvišja starost ob poteku zavarovanja je 75 let (velja tudi za ženske),
 • ženske se pomladijo za 5 let.

Izplačila:

 • V enkratnem znesku ali
 • v obliki različnih mesečnih rent.

Informativni primer izračuna:

Starost zavarovanke Zavarovalna doba Mesečna premija Zajamčena zavarovalna vsota Zajamčena zavarovalna vsota v primeru nezgodne smrti Predvideno skupno izplačilo
30 let 20 let 57,21 € 15.000 € 30.000 € 22.200 €
30 let 25 let 58,69 € 20.000 € 40.000 € 32.800 €
30 let 30 let 59,29 € 25.000 € 50.000 € 45.500 €

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com