Nezgode so boleče in drage, skušajte vsaj omiliti njihove posledice!

Nezgoda se vam lahko pripeti pri delu, športu v naravi ali prometni nesreči, njene posledice pa so običajno boleče, drage in dolgotrajne.


Kako lahko poskrbite za večjo pripadnost vaših zaposlenih?

Srce podjetja so ljudje, zato zavarujte njih in dajte možnost še njihovim družinskim članom po zelo ugodni ceni. V primeru nezgode družini omili vsaj finančne posledice in dodatne skrbi.

Zavarujejo se lahko delavci ali člani organizacij, ki so pri zavarovalcu v rednem, dopolnilnem ali pogodbenem delovnem in civilno pravnem razmerju za nedoločen ali določen čas.

Družinske člane pa predstavljajo zakonec in otroci nad 14 let starosti in starši zaposlenih do 75. leta starosti.

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Tako boste poskrbeli tudi za večjo pripadnost zaposlenih do vašega podjetja.

Kaj zavarujemo oziroma kaj si lahko izberemo?

Zavarovanje kritja nezgode, ki ima za posledico:

 • nezgodno smrt – vsota se izplača upravičencu, ko nastopi smrt kot posledica nezgode zavarovanca,
 • naravno smrt – vsota se izplača v primeru, ko zavarovanec umre zaradi bolezni,
 • trajno invalidnost – vsota se izplača v primeru, ko zaradi nezgode nastopi pri zavarovanju 100 % invalidnost ali ustrezen odstotek te zavarovalne vsote, če zavarovanec postane delni invalid,
 • dnevno odškodnino – vsota se izplača v primeru, ko je zavarovanec zaradi nezgode začasno nesposoben opravljati delo vendar največ do 200 dni za posamezne škodni primer,
 • bolnišnični dan – vsota se izplača v primeru, ko je zavarovanec zaradi nezgode preživel v bolnišnici vendar ne več kot 200 dni za posamezen škodni primer,
 • zdraviliški dan – vsota se izplača zavarovancu ali upravičencu kot število nočitev v zdravilišču, kadar je zdravljenje v zdravilišču kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in je komisijsko odobreno. Izplača se največ 100 dni za isti zavarovalni primer,
 • stroške zdravljenja – vsota se izplača za tiste stroške zdravljenja zaradi nezgode, ki jih je zavarovanec plačal s samo, samo do višini vsote, ki je navedena v polici,
 • pogrebnino – vsota se izplača upravičencu, če zavarovanec umre. Če upravičenec na polici ni določen izplača osebi, ki z originalnimi računi dokazuje plačilo pogrebnih stroškov.

Zavarovanje ponuja dva načina jamstva

 • Neomejeno jamstvo – velja kjerkoli, 24 ur na dan.
 • Omejeno jamstvo – velja samo za nezgode, ki bi se zavarovancu pripetile na poti v službo, med opravljanjem delovnih nalog in na poti iz službe, zavarovalna premija je pri tem jamstvu za 30 % nižja kot pri neomejenem jamstvu. Pri tej obliki jamstva se družinski člani ne morejo priključiti.

Imamo tudi dva načina zavarovanja

Zaposleni po imenskem seznamu

 • Zavarovane so vse osebe, ki so v seznamu, priloženem polici z osebnimi podatki.
 • Zaposlene lahko menjate vsak mesec do 25. v mesecu v pisni obliki na zavarovalnico.

Zaposleni po plačilni listi

Če se zavarovanje sklene po sistemu *vsi po plačilni listi*, so zavarovani vsi delavci, ki so na plačilnem seznamu podjetja, razen tistih, ki pisno izjavijo, da tega ne želijo.

Upravičenci

 • Upravičenci do izplačila so navedeni v polici. Običajno so upravičenci do izplačila odškodnin sami zavarovanci ali njihovi družinski člani. Podjetje, ki želi biti upravičenec do odškodnin, potrebuje pisno soglasje vseh zavarovancev kot dokazilo, da so seznanjeni z načinom izplačila odškodnin.
 • Podjetje je lahko upravičenec do veh ali le do določenih rizikov.

Zavarovalna doba

Zavarovalna doba se sklene za 1 leto ali neomejeno dolgo obdobje.

Višina premije

 • Višina zavarovalne vsote je odvisna od nevarnostnega razreda zaposlenega.
 • Imamo 4 nevarnostne razrede.
 • Odvisna je tudi od izbranih rizikov zavarovanja in od število zavarovanih oseb.

Plačilni pogoji

 • Zavarovanje se lahko plačuje mesečno, četrtletno, polletno ali letno in sicer po dejanskem številu zavarovanih oseb.
 • Kadar premijo plačuje podjetje, upravičenec do zavarovalnih vsot pa je zavarovanec predstavlja ta premija boniteto za zavarovanca.

Informativni primer izračuna:

Nevarnostni razred 2 – jamstvo KJER KOLI

IZBRANE KOMBINACIJE RIZIKOV VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3
Nezgodna smrt 16.000 € 28.000 € 35.000 €
Trajna invalidnost 32.000 € 56.000 € 70.000 €
Dnevna odškodnina 8 € 10 € 10 €
Bolnišnični dan 8 € 20 € 30 €
Zdraviliški dan 8 € 10 € 10 €
Pogrebnina 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Naravna smrt 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Stroški zdravljenja 250 € 250 € 250 €
Mesečna premija brez davka 9,51 € 14,17 € 16,57 €

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com