Čas, denar in dober občutek so trije dobri razlogi za sklenitev zavarovanja pogrebnih stroškov

Stroški pogreba se pogosto podcenjujejo. Poleg neposrednih pogrebnih stroškov nastanejo tudi občutni dodatni stroški, kot so stroški za osmrtnice, vence, žalna oblačila, itn. Zavarovalnica Wiener Städtische ponuja rešitev v obliki vseživljenjskega zavarovanja, ki predstavlja znatno zaščito nastalih stroškov za hitro in nebirokratsko ureditev pogreba.


Zavarovanje Zlata leta

Čas je danes omejen in dragocen. Svojcem ga lahko nekaj podarite. S sklenitvijo zavarovanja pogrebnih stroškov načrtujete financiranje svojega pogreba, po svojih željah, in kar je najbolj pomembno v težkih trenutkih razbremenite svojce.

Denar je takoj na razpolago. Wiener Städtische zavarovalnica svojcem stoji ob strani s finančno podporo.

Dober občutek pa je vaša osebna nagrada, saj že danes lahko živite brezskrbno.

Plačevanje premije

Izbirate lahko med obročnim plačevanjem (mesečno, trimesečno, poletno ali letno) ali pa enkratnim vplačilom.

Kritje stroškov prevoza pokojnika

Ljudje smo vedno bolj mobilni. Danes je ves svet dosegljiv za vsakogar. Potovanja in dopuste pogosto načrtujemo v tujini. Številni so smrtni primeri izven kraja stalnega prebivališča. V teh primerih nastanejo stroški prevoza pokojnika, ki pogosto večkratno povečajo pogrebne stroške. Z dodatnim zavarovanjem zavarovalnica Wiener Städtische prevzema stroške prevoza.

Za ogled podrobnosti si prenesite sledečo datoteko:

Predstavitvena brošura Zlata leta
PDF dokument / 239 KB

Dvojno izplačilo v primeru nezgodne smrti

K zavarovanju pogrebnih stroškov je mogoče skleniti dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti. V kolikor zavarovanec umre zaradi posledic nezgode, se upravičencu izplača dvojna zavarovalna vsota pogrebnih stroškov.

Nezgodno rentno zavarovanje

K zavarovanju pogrebnih stroškov je mogoče skleniti dodatno nezgodno rentno zavarovanje.

V primeru, da nezgoda povzroči delno ali popolno invalidnost zavarovanca, zavarovalnica izplača zavarovalnino, ki ustreza stopnji nastale invalidnosti. Osnova za izračun zavarovalnine je zavarovalna vsota v višini 20.000 EUR ali 40.000 EUR. V primeru, ko pa nezgoda povzroči invalidnost zavarovanca najmanj v višini 50 %, pa zavarovalnica še dodatno 20 let izplačuje zavarovancu mesečno nezgodno rento v višini 500 EUR ali 1.000 EUR.

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com