Življenjska zavarovanja so v Sloveniji že dlje časa priljubljen in zaželen način zagotavljanja finančne varnosti za daljše življenjsko obdobje.

Življenjska zavarovanja za doživetje omogočajo doseganja nekaterih pomembnih ciljev

  • Varna in zanesljiva izgradnja premoženja z določenim naložbenim ciljem.
  • Dolgoročna finančna naložba.
  • Zagotovitev dodatne pokojnine.
15/10 & Zajamčeno je klasično življenjsko zavarovanje za doživetje, kjer sta doba varčevanja in plačevanja premije vnaprej fiksno določena. Minimalna mesečna premija je 50 EUR, obdobje plačevanja premije pa 10 let. Privarčevana sredstva se izplačajo po preteku 15 letnega obdobja varčevanja.

Zavarovalnica Wiener Städtische, ob izteku zavarovanja, jamči za izplačilo v višini 108,7 % vsote vplačanih premij. Poleg zajamčenega obrestovanja je stranka udeležena tudi pri udeležbi na dobičku, ki povečuje donos. Ob predpostavki nadaljevanja aktualne udeležbe na dobičku v višini 3,25 % bi izplačilo od doživetju znašalo 128,7 % vsote vplačanih premij.

Naložbe sredstev kritnega sklada, ki je namenjen za izplačilo zavarovalnin iz teh zavarovanj so podvržene strogim zakonskim predpisom o dovoljenih vrstah in strukturi naložb s ciljem zagotavljati doseganje zajamčene donosnosti. Sredstva kritnega sklada so zaščitena tudi v primeru stečaja zavarovalnice, saj se ne vštevajo v stečajno premoženje.

15/10 & Zajamčeno je varčevalni produkt, pri katerem pri več kot 10 letnem trajanju ni obveznosti plačila dohodnine in davka na kapitalski dobiček (zavarovalec, zavarovanec in upravičenec je ista oseba).

Zajamčeno življensko zavarovanje

15/10 & Zajamčeno je varna, donosna in solidna naložba pri ustvarjanju kapitala!

Za ogled podrobnosti si prenesite sledeče datoteke:

Predstavitvena brošura 15/10 & Zajamčeno
PDF dokument / 478 KB


Splošni pogoji za življensko zavarovanje
PDF dokument / 146 KB


Informacije o produktu
PDF dokument / 88 KB

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com