Turistično zavarovanje – še ena zagonetka, ki se ne razume pravilno.

Izkušnje kažeje na kaj niste pozorni pri sklepanju turističnih zavarovanj.

  1. Informacije o zavarovanju poiščite 14 dni pred odhodom in si pred sklenitvijo preberete splošne pogoje – če vam sploh ustrezajo.
  2. V splošnih pogojih dajte prosim največji poudarek na točki izključitve zavarovanja.
  3. Zavarovanja se razlikujejo predvsem po višini kritja stroškov zdravstvene oskrbe, zaradi nesreče ali nenadne bolezni in količino dodatnih storitev, ki jih pokriva (“to je področje, ki ga morate poznati, če vas nekdo sredi noči vpraša kaj imate krito”). Pred sklenitvijo še enkrat zastavite agentu vprašanje kaj in kako, da vas ob primeru poškodbe ali celo smrti kakšna zadeva ne preseneti.
  4. Najširša kritja – vedno si kupite najdražje turistično zavarovanje. Bolje, da ga nikoli ne “izkoristite”, v kolikor pa ga boste, boste v nesreči srečni.
    Izguba ali kraja osebnih dokumentov ali prtljage, zlorabe plačilnih kartic, zamude leta, preklica leta, nujnega nakazila denarja, varščine v primeru aretacije, spremstva otrok, zagotavljanja pravne pomoči, invalidnost, nezgodne smrti in podobno.
  5. In kaj se še dogaja? Zgodi se nezgoda ali kaj hujšega, vi pa ne veste telefonske številke asistenčnega centra. Zato priporočam, da si telefonsko številko asistenčnega centra zapišete v spomin, saj vam še tako dobro zavarovanje nič ne koristi, če ne znate priklicati pomoči.

Morda kopijo police pustite pri vašemu vodiču.

Miren dopust in brez nezgod.

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295